Behorigheter

Behöriga företag lämnar alltid kvalitetsdokument på våtrum

BEHÖRIGHETER VID BADRUMSRENOVERINGAR

För att arbeta med keramik i våtutrymmen krävs behörighet enligt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum).
På Lödde Kakel & Bygg AB har samtliga plattsättare behörighet som uppfyller alla krav för arbete i våtutrymmen. Vi arbetar efter Byggkeramikrådets (BKR) branschregler, BBV.

Detta innebär – användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV.

Våtrumsansvarig arbetsledare på Lödde Kakel & Bygg AB har genomgått Byggkeramikrådets kurser.

Plattsättare, som utför tätskiktsarbeten enligt branschreglerna, har genomgått Byggkeramikrådets kurser.

Lödde Kakel & Bygg AB kontrollerar och dokumenterar att allt arbete utförs enligt branschregler och aktuell monteringsanvisning.

Dokumentationen sker genom ifyllande av kvalitetsdokument.

Lödde Kakel & Bygg AB utför våtrumsentreprenader enligt branschreglerna och genomgår därav Byggkeramikrådets kvalitetsöversyn genom besök av dess konsulter. Vid översyn granskas dokumentation från genomförda våtrumsarbeten samt pågående arbetsutförande i praktiken.

Lödde Kakel & Bygg AB utför kvalitetsdokument som överlämnas till beställare av projektet efter färdigställt arbete. Dokumentet är undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare och överlämnas tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskikssystemtet till beställaren när arbetet är slutfört. En kopia på kvalitetsdokumentet och monteringsanvisningen arkiveras för att kunna uppvisas i samband med en kvalitetsöversyn.

Vi arbetar efter Byggkeramikrådets (BKR) branschregler.

Detta innebär att vi enbart använder godkända tätskiktssystem.
I övrigt lämpliga materialval och konstruktioner
samt egenkontroll enligt BBV.

Back to top